Andel högutbildade, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 101 209 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.