Andel högutbildade, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 97 381 människor (2018). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.