Skattesats, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 519 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Södertälje kommun till 32,53 procent, vilket var den 69:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.