Skattesats, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 101 209 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Södertälje kommun till 32,23 procent, vilket var den 60:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.