Befolkningsökning, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 519 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Södertälje kommun den 54:e högsta i landet med 2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.