Befolkningsökning, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 100 111 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Södertälje kommun den 33:e högsta i landet med 4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.