Befolkningsökning, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 101 209 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Södertälje kommun den 37:e högsta i landet med 3,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.