Medelålder, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 519 invånare. Värdet för medelålder är det 26:e lägsta i landet med 39,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.