Invånare i kommunen, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 519 invånare. Antalet invånare i kommunen är det nittonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.