Kommunens kostnader, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 49 537 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 29:e lägsta i landet med 54 063 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.