Kommunens kostnader, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjuttonde lägsta i landet med 52 413 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.