Statsbidrag och utjämning till kommunen, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms kommun och har en befolkning på 48 964 människor (2019). Landarealen är 328 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.