Kommunens skatteintäkter, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms kommun och har en befolkning på 48 130 människor (2018). Landarealen är 328 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.