Kommunens skatteintäkter, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 86:e lägsta i landet med 45 491 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.