Anställda i kommunen, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Värdet för anställda i länet är det 64:e högsta i landet med 2 705 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.