Största privata arbetsgivare, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN är största privata arbetsgivare och med 1 525 anställda (nov 2020) den 27:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.