Andel förtidspensionärer, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 30:e lägsta i landet med 3,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.