Andel förtidspensionärer, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 49 537 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 33:e lägsta i landet med 3,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.