Andel högutbildade, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms kommun och har en befolkning på 48 130 människor (2018). Landarealen är 328 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.