Andel högutbildade, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.