Skattesats, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Sigtuna kommun till 32,08 procent, vilket var den 53:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.