Skattesats, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms kommun och har en befolkning på 48 130 människor (2018). Landarealen är 328 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.