Befolkningsökning, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 51 876 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Sigtuna kommun den åttonde högsta i landet med 5,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.