Befolkningsökning, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 52 529 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sigtuna kommun den sjunde högsta i landet med 6,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.