Befolkningsökning, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sigtuna kommun den 27:e högsta i landet med 4,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.