Befolkningsökning, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 49 537 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sigtuna kommun den 23:e högsta i landet med 5,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.