Medelålder, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Värdet för medelålder är det sjunde lägsta i landet med 38,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.