Invånare i kommunen, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 50 273 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 49:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.