Invånare i kommunen, Sigtuna

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 51 876 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 49 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.