Kommunens kostnader, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 62:a lägsta i landet med 56 542 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.