Kommunens skatteintäkter, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 16 786 människor (2018). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.