Kommunens skatteintäkter, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 52:a högsta i landet med 48 661 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.