Kommunens skatteintäkter, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 252 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 66:e högsta i landet med 49 786 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.