Anställda i kommunen, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 950 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.