Största offentliga arbetsgivare, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 16 786 människor (2018). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Största offentliga arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.