Företagsklimat, ranking 1-290, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 252 invånare. Det lokala företagsklimatet rankas som nummer 67 av 290 i Sverige år 2021.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.