Andel förtidspensionärer, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det nionde lägsta i landet med 2,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.