Andel företagare, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.