Andel högutbildade, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 42:a högsta i landet med 28,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.