Andel högutbildade, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 252 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 40:e högsta i landet med 29,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.