Skattesats, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 252 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Salems kommun till 31,50 procent, vilket var den 33:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.