Befolkningsökning, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Salems kommun nära genomsnittet med 1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.