Befolkningsökning, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 451 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Salems kommun den 43:e högsta i landet med 2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.