Befolkningsökning, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 252 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Salems kommun den 68:e högsta i landet med 2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.