Medelålder, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Värdet för medelålder är det 26:e lägsta i landet med 39,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.