Invånare i kommunen, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 139 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.