Invånare i kommunen, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 451 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 138:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.