Invånare i kommunen, Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 16 750 människor (2019). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.