Kommunens kostnader, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 44 831 människor (2018). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.