Kommunens kostnader, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 49 282 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjätte lägsta i landet med 51 362 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.