Kommunens skatteintäkter, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 48 234 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 43:e lägsta i landet med 43 988 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.