Kommunens skatteintäkter, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 45 574 människor (2019). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.