Anställda i kommunen, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 48 234 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 2 075 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.