Andel förtidspensionärer, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 45 574 människor (2019). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.