Andel förtidspensionärer, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 46 644 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tjugonde lägsta i landet med 2,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.