Andel företagare, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 48 234 invånare. Värdet för andel företagare är det 48:e högsta i landet med 9,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.