Andel företagare, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 49 282 invånare. Värdet för andel företagare är det 44:e högsta i landet med 13,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.