Förvärvsfrekvens, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 44 831 människor (2018). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.