Förvärvsfrekvens, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 48 234 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 49:e högsta i landet med 84,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.