Andel högutbildade, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 48 234 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 43:e högsta i landet med 29,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.