Andel högutbildade, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 45 574 människor (2019). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.