Skattesats, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 44 831 människor (2018). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.