Skattesats, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 49 282 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Österåkers kommun till 28,98 procent, vilket var den lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.