Befolkningsökning, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 48 234 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Österåkers kommun den fjärde högsta i landet med 7,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.