Befolkningsökning, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 46 644 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Österåkers kommun den artonde högsta i landet med 5,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.