Medelålder, Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 48 234 invånare. Värdet för medelålder är det 46:e lägsta i landet med 40,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.