Kommunens kostnader, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 29 495 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 28:e lägsta i landet med 54 579 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.