Kommunens skatteintäkter, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 43 870 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.